Årsmöte

RFSL

RFSL Regnbågen Årsmöte

Lördagen den 24 mars på Sveavägen 59, Konferensrummet plan 3 i Stockholm.
Alla medlemmar och icke medlemmar är välkommen!

Fika bjuds!

Här kan du klicka fram årsmöteshandlingarna.
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Budget
Resultat och balansräkning