Förtroendevalda

Om ossRFSL

Styrelsen vald på årsmötet 2023

Ordförande – Eva Lilja 
Sekreterare –  Jessica Kühnemann
Kassör – Claes Mattsson 

Revisorer:

Anders Sundström
Linnea Rissnger Nathansson 

Valberedning:

Acke Berggren 
Johan Wisser
Håkan Collin