Kontakt

RFSL

Postadress:
RFSL Regnbågen
c/o RFSL
Box 350
101 26 STOCKHOLM

Besöksadress:
RFSL-huset
Sveavägen 59
T-bana: Rådmansgatan

Mailadress:
regnbagen@rfsl.se

Postgiro:
13878-4

Organisationsnummer:
802407-4646