Förtroendevalda

Om ossRFSL

Styrelsen för år 2019 (vald till år) 

 

Ordförande – Ronny Throtten, t.o.m juni 2019.

Ordförande – Susanne Bergh, fr.o.m 2 augusti 2019 t.o.m årsmötet 2021
Sekreterare –  Johan S Wisser (2020)
Kassör – Claes Mattsson (2021)

Revisorer:

Anders Sundström
Linnea Risinger

Valberedning:

Eva Lilja
Linda Stål