Förtroendevalda

Om ossRFSL

Styrelsen för år 2016

 

Ordförande – Ronny Throtten
Vice ordförande –  Anna-Karin Åström
Sekreterare – Cecilie Glitterstjärna
Kassör – Benny Persson
Ledamot – Håkan Collin

Revisor:

Claes Mattsson
Linnea Rissinger

Valberedning:

Jonny Dufvenberg
Eva Lilja
Jenny Glinning