Förtroendevalda

Om ossRFSL

Styrelsen för år 2018 (vald till år) 

 

Ordförande – Ronny Throtten (2019)
Vice ordförande –  Johan Wisser (2020)
Sekreterare – Christin Ingesson (2020)
Kassör – Claes Mattsson (2019)
Ledamot – Anna-Karin Åström (2019)

Revisor:

Anders Sundström
Linnea Risinger

Valberedning:

Eva Lilja
Linda Ståhl