Förtroendevalda

Om ossRFSL

Styrelsen vald på årsmötet 7 maj 2022 

 

Ordförande – Oscar Frendig 

Sekreterare –  Eva Lilja 
Kassör – Claes Mattsson 

Revisorer:

Anders Sundström
Linnéa Rissinger Nathansson 

Valberedning:

Susanne Berg

Acke Berggren