Förtroendevalda

Om ossRFSL

Styrelsen för år 2017

 

Ordförande – Ronny Throtten
Vice ordförande –  Anna-Karin Åström
Sekreterare – Susanne Stenmark
Kassör – Claes Mattsson
Ledamot – Håkan Collin

Revisor:

Benny Persson
Linnea Rissinger

Valberedning:

Eva Lilja
Linda Stål
Albin Henricsson