Teckenspråk

Om ossRFSL

Vi ser inte oss själva som funktionshindrade utan som en språklig minoritetsgrupp. I mötet mellan två teckenspråkiga finns inga hinder. Hindret uppstår i kommunikationen med det hörande samhälle som använder ett annat språk än vårt, ett språk vi inte hör.

Vår rätt till vårt språk borde vara lika självklar som hörandes rätt till sitt språk. Numera är det ingen som förbjuder oss att teckna, men frågan är om samhället nånsin blir till fullo tillgängligt för oss.

Vår kamp – som pågår ständigt – handlar om att vårt behov av teckenspråket i livets alla skeenden ska sjunka in hos dagens och morgondagens beslutsfattare.

Vår vision är att kunna leva ett teckenspråkigt liv i HBTQ och allmäna samhälle.