Sociala nätverk

RFSL

Sektioner

Under RFSL Regnbågen har sina sektioner är RFSL Regnbågen Stockholm, RFSL Regnbågen Örebro, RFSL Regnbågen Västra Götaland och RFSL Regnbågen Skåne. Sektioner är som en arbetsgrupp består av kontaktpersoner som anordnar aktiviteter och sociala samkväm – exempelvis Pridefestival med teckenspråkiga program.

Här finns kontaktlista som vilka är med i.
Ni kan ta kontakt med någon som Du känner och vilja komma ut.

RFSL Regnbågen Stockholm
Anders Sundström

RFSL Regnbågen Örebro
Jonny

RFSL Regnbågen Västra Götaland
Vakant

RFSL Regnbågen Skåne
Anette Örlegård

RFSL Regnbågens sektioner har egna facebooksidor. Sök upp oss där!

Är du intresserad att vara kontaktperson i  någon arbetsgrupp under RFSL Regnbågen närheten av din hemort?
Ta kontakt med styrelsen, regnbagen@rfsl.se