Historik om Regnbågen

Om ossRFSL

Regnbågen bildades som en fristående förening 1982. Föreningen var främst en social mötesplats för döva homosexuella som inte kunde leva öppet i dövsamhället och behövde träffa andra likasinnade.

Tidigare under 1970-talet brukade en grupp döva homosexuella träffas på barer och gayställen. Gruppen ökade med tiden och ibland gjorde man träffar hemma hos varandra. I början av 1980-talet åkte en medlem till USA och såg att där fanns föreningar för döva homosexuella. Han återvände hem och tog initiativ till att bilda en förening i Sverige.

Även Danmark och Norge anslöt sig varför Regnbågen ändrade namn till Regnbågen Skandinavien. Detta namn bestod fram tills Danmark och Norge bildade egna självständiga föreningar.

Under 1990-talet bedrev Regnbågen sociala aktiviteter för sina medlemmar i RFSL:s lokaler i Stockholm. Eftersom medlemmarna kom från hela landet ombildades Regnbågen år 2000 till Riksförbundet Regnbågen. Lokala arbetsgrupper med kontaktpersoner bildades också i stora städer som Örebro, Göteborg, Malmö och Stockholm. År 2003 anslöt sig Regnbågen till RFSL och blev en avdelning.

2006 beslutade RFSL om normalstadgar för alla avdelningar. 2008 antogs de nya stadgarna och Riksförbundet Regnbågen ombildades åter till en rikstäckande ideell förening under namnet RFSL Regnbågen. Samtidigt infördes central medlemsavgift inom RFSL och dubbelanslutning av RFSL Regnbågens medlemmar till lokala RFSL-avdelningar i Sverige. Dubbelanslutningen har medfört att teckenspråkiga homo-, bisexuella och transpersoner kan vara medlem i en lokal hörande RFSL-avdelning och samtidigt vara medlem i RFSL Regnbågen.